AVG & Copyright

AVG Wet op de privacy

In het kader van de wet op de privacy (AVG) zullen wij, het bestuur en de leden van de fotoclub De Cycloop, erop toezien dat wij een zorgvuldige afweging maken welke foto’s wij op onze website plaatsen.

Mocht het desondanks voorkomen dat er foto’s op de website staan die uw privacy schenden dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen om de foto’s te verwijderen.

Copyright

Van elke foto op de website van de fotoclub De Cycloop berust het copyright bij de betreffende fotograaf. Wij verzoeken een ieder de eigendomsrechten te respecteren. Wilt u een foto van deze website gebruiken, neem dan via het contact-formulier contact op met het secretariaat van onze club. U wordt dan in contact gebracht met de betreffende fotograaf.

Alle foto’s zijn met een lage resolutie gepresenteerd en zijn daardoor alleen geschikt voor vertoning op deze website. Teksten, beeldmateriaal, animaties en de wijze waarop deze op deze website worden getoond vallen onder het auteursrecht of elke andere wettelijke bescherming van het intellectueel eigendom.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden geproduceerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de fotoclub De Cycloop.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over hoe het auteursrecht in Nederland is geregeld.