Info

Fotoclub “ De Cycloop “ te Stadskanaal. Opgericht op 4 juli 1956

“De Cycloop” welke bij de oprichting
“Foto- en smalfilmvereniging” genoemd werd,
is opgericht door de heren Rozinga, Karman en Degenhart-Drenth.

De eerste bijeenkomsten werden gehouden in de Berkenschool
en bij de toenmalige plaatselijke fotografen Huizinga.

Wij zijn een club van enthousiaste amateurfotografen uit “De Kanaalstreek”.
Fotoclub “De Cycloop” is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen.
Wij houden 9 keer per jaar een clubbijeenkomst.De clubbijeenkomst wordt gehouden op een woensdagavond.

Hier bespreken wij het fotowerk van elkaar. Dit kan zijn van zowel een vrij onderwerp als van een van te voren afgesproken verplicht onderwerp.Daarnaast hebben we elk jaar een fotoclubtocht, waarin we gezamenlijk ergens naar toe gaan.Ieder legt dan op zijn eigen manier bepaalde onderwerpen vast op de gevoelige plaat. Deze foto’s worden later op een clubavond met elkaar besproken. Regelmatig nodigen we een gastspreker uit die een lezing houdt over zijn fotowerk.

In Stadskanaal en omgeving hebben we regelmatig een expositie. Tevens doen we mee aan fotowedstrijden die door de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen georganiseerd worden.